Đang Thực Hiện

GetPass CL Poster Needed 2

Hello Shamim,

2nd Project is posted as you continue the campaign

Kỹ năng: Đăng rao vặt, Tiếp thị

Xem thêm: 2nd project, things needed poster project, needed campaign, posted project online, refund posted project getafreelancer, campaign proposals project guidelines, campaign post project review, asonofhaiti, freelancer needed poster design, translation posted project, hello poster

Về Bên Thuê:
( 502 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #1070810

Đã trao cho:

getpass

Refer PMB For More Details.Thank You

$30 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
4.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

aminulbd

check pm and consider me

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.8
bugti50

hi sir I can do this perfectly

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asadasghar

i am ready for this job..

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
william57

pls see details on PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sumitjangid

Please Check PMB.

$50 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0