Đã Đóng

You Tube Views + Comments + Likes

Hello,

We are launching a ton of videos and looking for someone we can work with LONG TERM to build up youtube views, comments and likes. We need 50,000 views, 100+ comments and 200+ likes over the next month to this video. [url removed, login to view]

Comments must be relevant to the video.

Budget here $50.00

Kĩ năng: Tiếp thị, YouTube

Xem nhiều hơn: video likes, likes views, tube tube com, videos views, www youtube com watch videos, http tube, www com tube, 200 000 likes, need 100 comments, 000 tube, 100 000 tube, youtube likes views comments, youtube likes 100, views com, youtube comments likes, comments comments video, 100 youtube likes, youtube views 100, need 200 youtube views, youtube views month

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chandpur, Bangladesh

ID dự án: #1721398

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

BestESolutionsBD

check my PMB for details. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(46 Nhận xét)
5.2