Đã Đóng

You Tube Views + Comments + Likes

Hello,

We are launching a ton of videos and looking for someone we can work with LONG TERM to build up youtube views, comments and likes. We need 50,000 views, 100+ comments and 200+ likes over the next month to this video. [url removed, login to view]

Comments must be relevant to the video.

Budget here $[url removed, login to view]

Kỹ năng: Tiếp thị, YouTube

Xem thêm: video likes, likes views, videos views, 200 000 likes, need 100 comments, youtube likes views comments, youtube likes 100, youtube comments likes, 100 youtube likes, youtube views 100, need 200 youtube views, youtube views month, 100 000 views youtube, likes next, comments likes, 000 views youtube, likes comments youtube video, youtube likes comments, 100 comments youtube, 100 youtube comments likes, relevant likes, youtube views comments likes, need youtube views comments, youtube comments views likes, relevant comments

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chandpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1721398

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

BestESolutionsBD

check my PMB for details. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.2