Đã Đóng

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE FOR CANADA

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

frankyoke

I can take this challenge if anything to do here in my country(Sri Lanka). I'm a professional marketer who has over 15 years experience.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0