Đang Thực Hiện

Database (N Zealand)

Được trao cho:

£18 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

TypingxpertRehan

i do have database for NZ, price 60 pounds sir, about 40k more or less Relevant Skills and Experience leads provider Proposed Milestones £38 GBP - after

£38 GBP trong 1 ngày
(75 Nhận xét)
6.6
£18 GBP trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.5