Đã Đóng

Fashion Marketing Expert

1 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

mdp216

happy to chat more. I have a fashion business and a marketing background.

$52 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0