Đã Đóng

Fashion Marketing Expert

We need someone who understands the industry and the target market. Its a brand that sells breast support products for women.

We prefer women from Western Europe.

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: fashion brand, breast, brand marketing, target market fashion industry, sells marketing, marketing europe, fashion products, need fashion marketing, women fashion, market women, fashion women, marketing support, europe marketing, market expert, target marketing, europe fashion 2012, products need marketing 2012, fashion industry, fashion 2012 europe, marketing brand, fashion europe 2012, need marketing expert, support marketing, fashion expert, expert magento importing products

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #1682758

1 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

mdp216

happy to chat more. I have a fashion business and a marketing background.

$52 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0