Đã Đóng

100K German I likes for Music Fanpage on Facebook

I need 100K I LIKES for a fansite on Facebook - the target is the german market.

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: german facebook, fanpage need likes, likes fanpage, likes 100k, need 100k facebook, likes german, 100k facebook fanpage, music likes, need fanpage likes, facebook marketing 100k, target likes, need fanpage 100k, german likes, facebook 100k, need facebook fanpage, need fanpage, fanpage target

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1046153

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

FacebookPR

I have sent you a private message with the details.

€30 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0