Đã Đóng

Help me with Marketing

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹88888 cho công việc này

urbaninfotech

Hi, I have an experience of providing training on "Python programming, IT Business analysis/development, Project management etc." Relevant Skills and Experience I have provided training in various Engineering colleges Thêm

₹88888 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0