Đã Đóng

Land for sell

2 freelancer đang chào giá trung bình $52778 cho công việc này

$55555 USD trong 250 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
king18yat

* 5 work updates a week * Daily communication * 1 Year updates, changes , bug removal support in the bid price. Relevant Skills and Experience * Specialities :: website version ( Web Application) , android and ios a Thêm

$50000 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0