Đã Đóng

Land for sell

Sell a beach plot located in Kilifi, Kenya 3 acres for $500,000 negotiable

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: land sell australia, sell textbooks online, sell textbooks, sell online commision

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kenya

Mã Dự Án: #14824680

2 freelancer đang chào giá trung bình $52778 cho công việc này

$55555 USD trong 250 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
king18yat

* 5 work updates a week * Daily communication * 1 Year updates, changes , bug removal support in the bid price. Relevant Skills and Experience * Specialities :: website version ( Web Application) , android and ios a Thêm

$50000 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0