Đã Đóng

Manage Facebook Group

Dear Freelancer, my company need to manage some of old style facebook group. Budget $10 for one group, almost 50 group need. It's need no member or it has no design. Make sure your group made before 10 October 2010.

happy Biding.

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: manage facebook group, marketing design group, group of freelancer, facebook design freelancer group, facebook design freelancer, freelancer of facebook, freelancer group, group, freelancer facebook, facebook group member need, marketing manage, member freelancer, manage facebook, facebook group design, facebook member, group company, facebook manage style, design facebook group, company facebook design, company group, facebook group style, facebook style group, style group facebook, need facebook group, style facebook group

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Orchard Lake, United States

Mã Dự Án: #1010943

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

S3lten

i have 4 old style facebook group if you want to buy i want $20 for these 4 groups..

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0