Đã Đóng

Marketing copywriter

We are looking for a Marketing Copywriter with expertise and a strong focus on disruptive or B2B messaging either at an agency or high-growth company.

Qualifications: you are currently residing in New York, USA

Have atleast 2 year's of experience in marketing copywriting.

Kĩ năng: Tiếp thị, Viết quảng cáo, Soạn thảo nội dung, Viết sáng tạo, Article Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Govindpuram, India

ID dự án: #34321746

3 freelancer chào giá trung bình$50000 cho công việc này

(1339 Nhận xét)
8.9
revival786

Greetings! I'm a professional in providing high quality marketing copywriting service. I have 13 years of experience. I have more than 600 satisfied customers. I stand in the top freelancers of this site. I offer 100% Thêm

$50000 USD trong 7 ngày
(506 Nhận xét)
7.9
(187 Nhận xét)
7.1