Đã Đóng

marketing executive

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹500 cho công việc này

jaspreetkhalsa3

Hi, Hope you are doing well. I am Jaspreet Kaur Khalsa. I have helped 40+ brands in increasing their reach and optimising marketing costs. I am the founder of Brand Mender ([login to view URL]), which is a digi Thêm

₹500 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0