Đã Đóng

Need A Free Lancer to attend Prebid

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

jyotiprakash2016

I have experience and expertise in bid work , have won many bid's across globe for companies like nokia, vodafone, tata , basically have hands on experience in telecom bids but yes can definitely try out working on bid Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0