Đã hoàn thành

NEED TO REGISTER A DOMAIN NAME ON [url removed, login to view]

MY PAYPAL IS NOT WORKING THERE AND I AM IN NEED OF THIS DOMAIN NAME,

ITS A .ORG DOMAIN NAME, [url removed, login to view]

THE DOMAIN COSTS 9.99 DOLLARS I WILL GIVE WHO EVER REGISTERS ME THE DOMAIN A $15 DOLLARS FEE,

WE WILL CREATE A MILESTONE PAYMENT AS SOON AS PROJECT IS AWARDED TO ASSURE BOTH SIDES SAFETY

QUICK JOB,.....QUICK MONEY

I WILL GIVE MY LOGIN DETAILS TO WHO EVER WILL BE AWARDED

and i want www.bayadinc.net, same thing the domain is 9.99 i will give who ever awarded $15 so you pay 20 you get 30

Kĩ năng: Lập trình C, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: the register, my paypal.com, name, name domain, create name, create a milestone, paypal domain, marketing name, name details, need job quick money, register domain name, need dollars paypal, project milestone marketing, safety job, noorit, create payment milestone, create login register, paypal register, project register, domain register, form com domain transfer, need come name business media, register domain, register money, need website name domain

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Arbil, Iraq

ID dự án: #1070807

Được trao cho:

sghoul

Quick Job, Quick money

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

crazyhome

please check p.m

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0