Đã Đóng

Network Marketing

Hi there!

Looking for network marketers to promote products in India. You will get paid ₹1000 for 1 unit sale ( 2 sale = 1 unit). Payment will only be made for sale. Build networks and earn. Contact further for product details.

Kỹ năng: Marketing liên kết, Nghiên cứu thị trường, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: product network marketing, network marketing selling product, earn money network marketing, network marketing product, ebook network marketing, referral scripts network marketing, network marketing book, network marketing splash page, forums related network marketing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) KOLKATA, India

Mã Dự Án: #14830260

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1225 cho công việc này

saleemahamed277

A proposal has not yet been provided

₹1249 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1200 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0