Đang Thực Hiện

New Project for

Project as discussed.

Thanks,

Sam..

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: new project, sam project, project rcrew discussed, discussed project, captcha project sam, project sam, thanks project completed workers, excel give thanks project

Về Bên Thuê:
( 266 nhận xét ) Las Vegas, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1038306

Đã trao cho:

InTouchMarketing

Please see my PM for details

$100 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

balodew

Project to be delivered as agreed

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0