Đã Đóng

Partner Relations

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jalu8

Hy, I am graduated in commerce. I can handle partner relations, communications, team building. Please leave a message to discuss more. Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0