Đang Thực Hiện

private project for ronilancer

************************************like discussed. **************************************************************

don't bid if your not ronilancer. this is a private project for him.

thanks

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: ronilancer, bid private project, php script project auction bid, project website bid, private bid request, web design project people bid, bag software project online bid, project online bid, 5000 programmer please post project receive bid instantly, project freelance bid moon, site shows project clients bid

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) milano, Italy

Mã Dự Án: #1635998

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

FreelancerN70

======please check pmb for details====Thankx====

$30 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
4.8
Arafatroni

>>> This is ronilancer<<<<<

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
prvn0123

i m totally 100% good in this work.....

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0