Đang Thực Hiện

private project for ronilancer

************************************like discussed. **************************************************************

don't bid if your not ronilancer. this is a private project for him.

thanks

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: ronilancer, bid private project, project website bid, private bid request, project online bid, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) milano, Italy

Mã Dự Án: #1635998

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

FreelancerN70

======please check pmb for details====Thankx====

$30 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
4.8
Arafatroni

>>> This is ronilancer<<<<<

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
prvn0123

i m totally 100% good in this work.....

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0