Đã Đóng

set video as wordpress background

Very easy for you !

Just help me to set my youtube video as my wordpress background and a contact us page !

Lovely thanks

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: set video background wordpress, video background wordpress, video wordpress, lovely, easy background, set youtube, marketing background, wordpress background video, background video wordpress, wordpress video background, youtube wordpress, set marketing, background flash video wordpress, youtube video page, background youtube, wordpress video squeeze page, youtube background

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

Mã Dự Án: #1610534

2 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

W3WEBHELP

Please check the PMB

$80 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
emindede

Please, check your PM.

$77 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0