Đã Đóng

Setting up a phone sex chat line with an existing 800#

I have an existing 800 number and i need help setting up a phone sex chatline, with the ability to collect money via credit card. I do not have a credit card machine.

Kỹ năng: Tiếp thị

Xem thêm: phone chatline, setting phone chat line, phone chat, phone card, chatline, phone credit, need 800, help line, chat line phone, via phone, collect money, chat phone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1628132

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

muslimbi

I can help you.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0