Đã Đóng

Setting up a phone sex chat line with an existing 800#

I have an existing 800 number and i need help setting up a phone sex chatline, with the ability to collect money via credit card. I do not have a credit card machine.

Kĩ năng: Tiếp thị

Xem nhiều hơn: sex chat phone, phone chatline, setting phone chat line, phone sex, a credit card number, Phone chat, phone card, chatline, sex phone need, need chat sex, phone credit, phone chat sex, need 800, help line, chat line phone, via phone, sex phone chat, collect money, chat phone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1628132

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

muslimbi

I can help you.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0