Đã Đóng

Gói truyền thông tổng thể

Cần làm:

- Google Search

- Landing page, Microsite

- Booking Banner ads

- Booking bài PR

- Quản lý nội dung và chạy Facebook Ads

- Phát triển các công cụ khác ( TVC, WIFI, Cốc Cốc, Forum Seeding)

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Adwords, Tiếp thị, SEO

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #18080606