Gói truyền thông tổng thể

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần làm:

- Google Search

- Landing page, Microsite

- Booking Banner ads

- Booking bài PR

- Quản lý nội dung và chạy Facebook Ads

- Phát triển các công cụ khác ( TVC, WIFI, Cốc Cốc, Forum Seeding)

Quảng cáo trên Facebook Google Adwords Tiếp thị SEO

ID dự án: #18080606

Về dự án

Dự án từ xa 4 năm trước đang mở