Đã Đóng

Weighing scale sales man -- 2

Wanted marketing executive and sales man flow a weighing scale company.

Kĩ năng: Tiếp thị, Bán hàng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #34277545

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹75000 cho công việc này

amritadalal188

Telecalling Services- 100 Calls/day -Sales Service Outsourcing -Appointment Setting -Daily FollowUp -Pre-Sale -Filtered Leads -Audience Development -Signups -Dealer Distributor Meetings Industries we served: Pharma, Thêm

₹75000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0