Đã Đóng

mass mail script/site

i just need a mass mail script

Kỹ năng:

Xem thêm: mass mail, mail script, script mass, need mail, travelbiz, mail site, site mail, script mail mass, script mail, script site, need mail script, mass mail script, mass script, need mass

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Oslo, Philippines

Mã Dự Án: #52709

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

Contrid

Will be done! Escrow required. CI

$35 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
saosurya

Please PM for details.I have mass mailer script that sends mail at a time for more than 300 emails.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0
mesupportdesk

can be done in 1 hr, got the script

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0