Đã Đóng

mass mail script/site

i just need a mass mail script

Kỹ năng:

Xem thêm: mail script, need mail, travelbiz, mail site, site mail, script mail, script site, need mail script

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Oslo, Philippines

Mã Dự Án: #52709

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

Contrid

Will be done! Escrow required. CI

$35 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
saosurya

Please PM for details.I have mass mailer script that sends mail at a time for more than 300 emails.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
0.0
mesupportdesk

can be done in 1 hr, got the script

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0