Đã Đóng

mass mail script/site

i just need a mass mail script

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: mass mail, mail script, script mass, need mail, travelbiz, mail site, site mail, script mail mass, script mail, script site, need mail script, mass mail script, mass script, need mass

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Oslo, Philippines

ID dự án: #52709

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

Contrid

Will be done! Escrow required. CI

$35 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
saosurya

Please PM for details.I have mass mailer script that sends mail at a time for more than 300 emails.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
0.0
mesupportdesk

can be done in 1 hr, got the script

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
0.0