Đã Đóng

AMPL Optimization

There is a customer service related optimization that needs to be modeled and coded in AMPL. It is an urgent project with 5 hours deadline. Files shall be shared with freelancers who have experience in modelling the problem and coding in AMPL.

Kỹ năng: Kĩ thuật công nghiệp, Toán học, Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: user experience freelancers, app advertises freelancers, job board freelancers, problem dealing freelancers, find user experience freelancers, fantasy soccer optimization problem, lead distribution optimization, css optimization price, windows 2003 server optimization, adwords optimization course, vba optimization method, arab website optimization work, data warehouse optimization, mysql server optimization, ahmedabad search engine optimization, vba code optimization, adwords optimization, search optimization, vba optimization

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) COCHIN, India

Mã Dự Án: #14787258

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0