Đang Thực Hiện

Calculate gas pressure in a container where water and hot oil come together

Được trao cho:

$25 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

smbhavar

Recently done job of same kind

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0