Đã Đóng

Mathmatic Model - Markov chain

i need the expert for Mathmatic Model - Markov chain . Details will be discussed.

Kĩ năng: Toán học, Statistics, Thống kê SPSS, Phân tích thống kê

Về Bên Thuê:
( 583 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32715915