Đã Đóng

Mathmatics expert needed -- Urgent

I need the mathmatic expert for my current job. Details will be shared .

Kĩ năng: Toán học, Matlab and Mathematica, Statistics

Về khách hàng:
( 542 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #22195626