Đang Thực Hiện

Spectorsky project

project for spectorsky

Kỹ năng: Toán học

Xem thêm: project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Gadsden, United States

Mã Dự Án: #1024412

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Spectorsky

I bid $50 in order the my 'project fee' not to exceed $5. Exact value depends of solved problem.

$50 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3