Đang Thực Hiện

Spectorsky project

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Spectorsky

I bid $50 in order the my 'project fee' not to exceed $5. Exact value depends of solved problem.

$50 USD trong 0 ngày
(5 Nhận xét)
3.3