Đã Trao

Maths typing

need to complete digital notes of mathematics which involve lot of equation and diagram work

Kỹ năng: Nhập liệu, Tìm kiếm web

Xem thêm: notes typing, typing notes, math equation diagram maker, handwritten notes need typing, digital maths, maths work, maths equation typing job, work needs hours complete

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1742317

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

Khushbu0562

Hired by the Employer

$60 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0