Đã Đóng

PwerSyst MatlaB

5 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

bchandra1955

I have some experiences, can help you

$70 SGD trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
5.1
yasirqazi

hi i can help

$60 SGD trong 5 ngày
(14 Nhận xét)
3.3
technologies2526

hi i can help

$35 SGD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
umarghaffar

hi i can help

$60 SGD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
2.6
beemusman

Hi,I am student of electrical engineering in area of power electronics.I have used Matlab for power system problems.I can help you.

$60 SGD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0