Đang Thực Hiện

effects of RBF

Được trao cho:

DGrigoriev

I can solve your problems. Please see your PMB

$100 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $69 cho công việc này

bchandra1955

Sure, Professional engineer having experience with NN programing in MATLAB can take care.

$75 USD trong 5 ngày
(31 Nhận xét)
5.1
kmittal

I am an IIT graduate (B.Tech+[login to view URL]), and have very good hands on solving engineering problems using matlab. Please see pm.

$120 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.6
tulebaev

I always use MATLAB in my scientific work.

$50 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
3.9
FZG6mD57g

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhcdt43

Hi!I can done it!

$60 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0