Đang Thực Hiện

R project - help needed

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jimmay

Hi I am an R expert, so I am confident I can help you with your problem. --James

$30 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
$30 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
2.8