Đang Thực Hiện

some question about linear algebra

there is some question about linear algebra, there only 4 questions. i need some one to do this quickly. cause i need it urgent.

Kỹ năng: Toán học, Matlab and Mathematica

Xem thêm: question 4, matlab question, linear, linear algebra, linear matlab, algebra questions, questions need, basic finance questions need, matlab linear, questions need answer, questions need answered, willnevercry, maxtrix question urgent, questions mathematics, mathematics questions, matlab mathematics, need urgent money help

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #4546190

Đã trao cho:

SMurcielago

lets do it!

$30 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

nani01029x

Let me help you.

$40 AUD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
4.0
hemsingh1

Hi, Expert here. Ready to Start. Thanks

$40 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
BEBO24hours

ready to do it

$45 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
1.8
ravinduavantha

Interested in this project . Please check your inbox

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0