Đã hoàn thành

Dynamics and control assignment

Được trao cho:

nobelmondal

Please check my PM

$60 SGD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

bchandra1955

I have MATLAB code for part A and B and I need to develop code for part C, See INBOX, Brajesh

$150 SGD trong 5 ngày
(30 Nhận xét)
5.2