Đang Thực Hiện

Dynamics and control assignment

Hi. Would need the completion of the attached assignment. The assignment must be completed by 12 April.

Kỹ năng: Matlab and Mathematica, Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: matlab control engineering, mechanical control engineering, matlab dynamics, matlab mechanical engineering, matlab mechanical, engineering matlab, dynamics crm grid control, matlab control, linux control panel game, flex list control custom, search control panel linux

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1012844

Đã trao cho:

nobelmondal

Please check my PM

$60 SGD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

bchandra1955

I have MATLAB code for part A and B and I need to develop code for part C, See INBOX, Brajesh

$150 SGD trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
5.2