Đã hoàn thành

code Matlab cho tôi

Chúng tôi đưa đầu bài và yêu cầu, các bạn sẽ triển khai code theo đầu bài đó. Bài toán dao động dầm chịu tải cưỡng bức

Kĩ năng: Matlab and Mathematica

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32254772

Được trao cho:

RomanMatveev1

Hello, dear client. It is my great honor to read your project requirement and place my bid. I think my skills are necessary and enough for your projects. I want to make a good friendship with you. I will wait for your Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer chào giá trung bình$138 cho công việc này

iamhamzazaki

Hey [login to view URL] you in good health. I have read your project description I have expertise at statics,dynamics,mechanics of machines, mehchanics of materials I can do CFD,CFX,ANSYS,FLUENT,SOLIDWORKS,SIMULATIONS You can Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(79 Nhận xét)
5.7
shashaev96

Professional Mathematician and master in Matlab️ Hello , I hope you are safe and Doing well I have seen your project requirements , I am looking to discuss further with you Hope we will meet soon to discuss further Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
iotamahdy

Xin chào, Bạn khỏe không? Hy vọng tất cả là tốt. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm viết các tập lệnh MATLAB cho các ứng dụng khác nhau, từ các phương pháp số và thực hiện các thuật toán tối ưu hóa đến xử lý tín hiệu và phâ Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description implement the code according to that title I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid Thêm

$252 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0