Đã Đóng

Code matlab cho hệ thống MIMO-NOMA

viết code matlab so sánh hệ thống MIMO-NOMA với SISO-NOMA, hoặc so sánh MIMO-NOMA với MIMO-OMA về hiệu quả sử dụng phổ, hiệu quả kênh truyền, ...

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, Toán học, Thuật toán, Điện tử

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #21696535