Đã hoàn thành

converting idl scripts to matlab

Được trao cho:

profvipabutaleb

I'm computer engineering TA with 10+ years of experience. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$20 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

$222 USD trong 1 ngày
(35 Nhận xét)
6.4
$25 USD trong 1 ngày
(22 Nhận xét)
4.4
$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0