Find Jobs
Hire Freelancers

Expert Matlab Coder Needed

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
As a client, I am seeking a proficient coder with in-depth knowledge in Matlab to assist with algorithm development and optimization tasks. To obtain the best results, I require someone who is able to understand and effectively implement methodologies based on the project requirements. Key Responsibilities: • Develop algorithms in Matlab • Perform optimization tasks Ideal Experience and Skills: • Proficient in Matlab • Experience in algorithm development and optimization • Ability to deliver tasks efficiently • Good understanding of coding methodologies • Strong problem-solving abilities I encourage freelancers with relevant skills and experience to place their bid on this project. Your expertise and dedication will surely contribute to accomplishing the objectives of this project. Thank you.
Mã dự án: 37824392

Về dự án

7 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 18 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
7 freelancer chào giá trung bình ₹2.107 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hi there, Hope you are doing well. I have a post graduate degree from a top university and have expertise in the area of optimization. I use Matlab for simulations (with 15+ years of experience). I can provide you quality work with timely delivery. Looking forward to your reply. Regards.
₹1.050 INR trong 7 ngày
4,9 (96 nhận xét)
6,7
6,7
Avatar người dùng
I am reaching out regarding your project that requires a proficient coder with extensive Matlab expertise for algorithm development and optimization. With a solid background in Matlab programming and a track record of successful algorithm implementation, I am well-prepared to meet the demands of your project. What I offer: Expertise in Matlab for robust algorithm development tailored to your specific needs. Proven experience in optimization tasks, ensuring the most efficient and effective solutions. A methodical approach to coding, leveraging best practices to deliver high-quality results. Strong problem-solving skills, essential for tackling complex algorithmic challenges. I am committed to understanding your project requirements and implementing methodologies that align with your objectives. My goal is to contribute my skills and dedication to the successful completion of your project. I look forward to the possibility of working together to achieve the desired outcomes for your algorithm development and optimization needs.
₹1.050 INR trong 7 ngày
4,9 (61 nhận xét)
6,2
6,2
Avatar người dùng
For Develop algorithms in Matlab • Perform optimization tasks I have 12 yeras of programing expertise in MATLAB, Now I am on version 2023b
₹3.500 INR trong 7 ngày
4,4 (151 nhận xét)
6,6
6,6
Avatar người dùng
Hi, we have developed more research projects using Matlab. Expert in optimization and prediction, if you need any query related to this projects, kindly contact us through chat, thank you.
₹5.050 INR trong 7 ngày
4,9 (28 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Hello, I have gone through the job description, and I would love to handle it. I have solid experience in MATLAB coding. More over, I have in-depth knowledge and skill in optimization tasks and algorithm developments. I would like to discuss this in depth in one-to-one chat, kindly reach out to me. I look forward to working with you! Best regards,
₹1.050 INR trong 7 ngày
4,9 (14 nhận xét)
4,9
4,9
Avatar người dùng
Hello, I have experience in Matlab codding, Simulink and optimization, please come to my chat to discuss the task in detail. Thank you
₹2.000 INR trong 5 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
With a strong background in digital signal processing, Matlab programming, and algorithm development, I firmly believe that I can offer the expertise you require for this project. Having worked on several research projects, I'm well-versed in employing Matlab to develop and optimize complex algorithms.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Raipur, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 28, 2024

Xác thực khách hàng

Các công việc khác từ khách hàng này

Multilingual Matlab/Python Programmer Needed
₹600-1500 INR
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.