Đang Thực Hiện

maple help needed

You must have maple to do it plz dont bid if you don't have it. i will message you the questions (i need it asap 24 hours maximum)

Kỹ năng: Matlab and Mathematica

Xem thêm: maple, help matlab, purevolume maximum send message, matlab asap, matlab hours, asap matlab

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Irvine, United States

Mã Dự Án: #1043402

Đã trao cho:

nobelmondal

Please check PM

$50 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

tulebaev

I have installed Maple.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0