Đã Đóng

Mathmatics expert needed -- Urgent..

I need the mathmatic expert for my current job. Details will be shared .

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, Statistics, Toán học

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34054573