Find Jobs
Hire Freelancers

MATLAB Developer for Obstacle Avoidance Algorithm

$10-100 AUD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$10-100 AUD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a seasoned MATLAB developer to assist with a critical task - implementing an obstacle avoidance algorithm. Ideally, you have prior experience in designing, developing, and implementing robust algorithms within a similar context. Despite being a swift assignment, it's a central part of a more considerable project and requires acute attention to detail and accuracy. Please note that efficiency is crucial in this task, and your algorithm design's quality and performance will be paramount. Although the completion timeline isn't rigid, I appreciate a reasonable turnaround, keeping the urgency in mind. The task includes: - Implementing a robust obstacle avoidance algorithm - Designing it to be efficient Skills / Experience: - Proven expertise in MATLAB - Experience in algorithm design - Familiarity with obstacle avoidance algorithms would be beneficial.
Mã dự án: 37785287

Về dự án

3 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 22 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
3 freelancer chào giá trung bình $158 AUD cho công việc này
Avatar người dùng
Greetings, I have a deep proficiency in MATLAB, ensuring a swift and efficient implementation of the obstacle avoidance algorithm. My experience includes designing and implementing robust algorithms, particularly in contexts similar to yours. Recognizing the urgency of your project, I am committed to delivering a high-quality obstacle avoidance algorithm with acute attention to detail and accuracy. With a strong foundation in MATLAB, I am well-equipped to handle the complexities of your obstacle avoidance algorithm. My expertise extends to algorithm design, ensuring that the solution I provide is not only effective but also efficient. Recently I worked in ROS project with SLAM algorithm. I am well-versed in obstacle avoidance algorithms, enhancing my ability to meet the specific requirements of your task. I am available to discuss further details, including timelines and specific requirements. Let's collaborate to ensure the swift and successful implementation of your obstacle avoidance algorithm. Looking forward to the opportunity.
$100 AUD trong 2 ngày
4,9 (44 nhận xét)
4,6
4,6
Avatar người dùng
Hi! Pleased to meet you on this platform. I just read through the job details and can help you with the MATLAB obstacle avoidance tasks. Let's discuss more on chat about your requirements and budget. Warm Regards. Bc
$125 AUD trong 4 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,7
1,7

Về khách hàng

Cờ của PAKISTAN
Rawalpindi, Pakistan
4,8
163
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 9 22, 2014

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.