Đang Thực Hiện

Matlab 3 very simple programs

Program #1 is a quadratic equation

Program #2 is "two equation two unknowns, using Cramer's rule"

Program #3 is "complex numbers"

Put them in a flow chart. This is a must!

see attached file for more info

Kĩ năng: Matlab and Mathematica

Xem nhiều hơn: matlab program, matlab for, chart simple, simple flow chart, complex matlab, matlab equation, program matlab, simple matlab programs engineering, simple matlab program, simple essay chart, matlab chart, matlab chart type, chart matlab, simple matlab cfd, simple shopping chart php, simple matlab programs, matlab file, simple matlab programming, matlab simple, simple matlab projects, Simple programs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) west orange, United States

ID dự án: #1605832

Được trao cho:

lehuyendiep

Let me help you. I mayor in Matlab programming.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Naachiz

Hi, 3 hours work. Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
hafsaa

This is easy. Lets start.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0