Đã hoàn thành

Project simulation of rocket recovery on Matlab.

Job Description:

Project simulation of rocket recovery on matlab.

Files are attached.

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Faisalabad, Pakistan

ID dự án: #32184915

Được trao cho:

(26 Đánh Giá)
4.3