Đang Thực Hiện

simulation paper - 02/08/2017 23:13 EDT

6 freelancer đang chào giá trung bình $551 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
johnsarmiento

A proposal has not yet been provided

$418 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
1.3
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$722 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0