Đã Đóng

Viết simulink matlab mô phỏng quadcopter

3 freelancer chào giá trung bình₫1216992 cho công việc này

bchandra1955

Professional aerospace and control domain engineer here ......................................................................

₫750000 VND trong 15 ngày
(69 Nhận xét)
5.9
noumanalishakir

A proposal has not yet been provided

₫700000 VND trong 10 ngày
(23 Nhận xét)
5.1
sajjadahmed19

A proposal has not yet been provided

₫2200976 VND trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.1