Đã Đóng

Thiết kế hệ suy diễn mờ

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫3950000 cho công việc này

davidngo817

----- Computer Vision/Image Processing/Machine&Deep learning/Matlab experts ----- We are Matlab programmers and Computer Vision/Image Processing/Machine&Deep Learning Experts. Our teammates have extensive experiences Thêm

₫6000000 VND trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
5.4
earthat

CHÀO Tôi có kinh nghiệm phát triển trong MATLAB logic mờ và hoàn thành dự án khác nhau trong các lĩnh vực đa dạng. Tôi có thể giúp bạn trong công việc của bạn. Bạn có thể kiểm tra công việc trước đây của tôi tại đây h Thêm

₫5555555 VND trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
5.4
₫3444444 VND trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
noumanalishakir

Hi, I am interested in fuzzy system simulations, I am familiar with the experimental interface to diagnosis data. Regards

₫800000 VND trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
5.1