Đã Đóng

Thiết kế hệ suy diễn mờ

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫3848889 cho công việc này

earthat

CHÀO Tôi có kinh nghiệm phát triển trong MATLAB logic mờ và hoàn thành dự án khác nhau trong các lĩnh vực đa dạng. Tôi có thể giúp bạn trong công việc của bạn. Bạn có thể kiểm tra công việc trước đây của tôi tại đây h Thêm

₫5555555 VND trong 3 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1
noumanalishakir

Hi, I am interested in fuzzy system simulations, I am familiar with the experimental interface to diagnosis data. Regards

₫800000 VND trong 3 ngày
(18 Đánh Giá)
5.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2
LeonovTim81

Hi. nice to meet you.I think I can help you. i have experience in matlab and mathematics Let's talk about your task in detail. Thank you.

₫3444444 VND trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
1.6
davidngo817

----- Computer Vision/Image Processing/Machine&Deep learning/Matlab experts ----- We are Matlab programmers and Computer Vision/Image Processing/Machine&Deep Learning Experts. Our teammates have extensive experiences Thêm

₫6000000 VND trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7