Đã Đóng

Thiết kế hệ suy diễn mờ

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫3266666 cho công việc này

earthat

CHÀO Tôi có kinh nghiệm phát triển trong MATLAB logic mờ và hoàn thành dự án khác nhau trong các lĩnh vực đa dạng. Tôi có thể giúp bạn trong công việc của bạn. Bạn có thể kiểm tra công việc trước đây của tôi tại đây h Thêm

₫5555555 VND trong 3 ngày
(38 Nhận xét)
5.9
₫3444444 VND trong 3 ngày
(29 Nhận xét)
5.2
noumanalishakir

Hi, I am interested in fuzzy system simulations, I am familiar with the experimental interface to diagnosis data. Regards

₫800000 VND trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
5.1