Đã Đóng

using MatCont in MatLab

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

ognjen011

A proposal has not yet been provided

$94 USD trong 1 ngày
(134 Nhận xét)
6.5
VolKa

Hi. I think I will be able to do this. Please provide more information. Regards...............................

$40 USD trong 1 ngày
(110 Nhận xét)
6.0
Jaetoga

I can do it this job. please hire me. I will you best service.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0