Đã Trao

MCSW Custom Project Jul 08 2012 09:50:02

Hi!

Did you solved already multiple category selection widget problem with other language. Widget is working fine but with other language setup with WPML its not working. Could you be able to help me?

Best regards,

Daniel

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: selection problem, custom widget, wpml category widget, multiple category, setup custom, widget selection category, category selection widget, category problem wpml, wpml category problem, wpml category, wpml widget, multiple category selection widget, setup project custom form, setup project custom, custom setup project, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Zadar, Croatia

Mã Dự Án: #1744394

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

developerhari

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.2