Đã Hủy

Mechanical and electrical support_O-Soft

Try any of the attach one sample solution of any one problem ( from the attached set)

and submit along with your bid, I have many of this type, and also in Physics area

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Phần mềm cài sẵn, Kĩ thuật, Phối nhạc, Vi điều khiển

Xem thêm: electrical and, bchandra1955, mechanical electrical, electrical cad drafting bid, jobs outsourced electrical mechanical, mechanical project bid sites, mechanical bid, seals electrical mechanical revit, electrical engineering project bid, soft solution, mechanical engineering bid

Về Bên Thuê:
( 361 nhận xét ) KANPUR, India

Mã Dự Án: #4554641

1 freelancer đang chào giá trung bình $3 cho công việc này

DamithaKD

Hired by the Employer

$3 AUD / giờ
(3 Đánh Giá)
2.4