Đã hoàn thành

Presentaton slides & A1 Poster (Diesel Engines) : 5744

Đã trao cho:

c4chamod

-Engineering Solutions-

$40 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

sheak

Quality writer at your service please consider my bid for high quality work on time

$55 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.1
atigastudio

Please provide me more details

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9
surajvmohan

I can do this for you.

$30 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
2.6
smfmj

Would like to help you out. see the PM

$35 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0