Đã Đóng

abaqus expert needed, easy task

more info will b shared in chat

Kĩ năng: Kĩ thuật cơ khí, Phân tích phần tử hữu hạn, Kĩ thuật, Solidworks, CAD/CAM

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #34809112